Ceny pro JuniorFest 2023

Design cen pro filmový festival JuniorFest Dostal jsem příležitost navrhnout dvě ceny, Zlatá rafička💛 – za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež, kterou letos přebírali herci Pavel Nový a Jaromír Hanzlík, a cenu Filmová klapka🎬 pro 3 kategorie filmové soutěže. Moc děkuji Tondovi Chodovi za vytvoření 3D modelu, Jiřímu Kellnerovi za 3D …